Disclaimer

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

De tekst van de Algemene Voorwaarden is afgedrukt op de achterkant van het briefpapier, dan wel ter hand gesteld of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan.

De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Contact


Informatie

BTW id: NL003084661B09
KvK: 76429644

IBAN Knab:
NL93 KNAB 0501 9183 29

© portret-fotograaf.nl. Alle rechten voorbehouden.