Skip to main content

Privacy Beleid

Portret-Fotograaf .nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Portret-Fotograaf .nl.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Portret-Fotograaf .nl onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Portret-Fotograaf .nl meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Portret-Fotograaf .nl onverwijld contact op met deze betrokkenen.